Informații contact

REVISTA CULT URA SRL, Str. Marin Sorescu 2A, Targu Jiu, Gorj

Tel. 0731 088 036

Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității jurnalistice) jurnalismul independent și pus în serviciul public practicat de cult-ura.ro, o pot face printr-o donație către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

Toate donațiile vor fi folosite pentru susținerea proiectelor editoriale derulate de Asociația Centrul de Sprijin pentru Români și publicate pe platformele cult-ura.ro, dar și pentru a susține anumite acte caritabile pe care le vom alege împreună cu cititorii noștri.

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

În baza acestor termeni și condiții, Asociația Centrul de Sprijin pentru Români își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

 1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul Asociației Centrul de Sprijin pentru Români este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută Asociația Centrul de Sprijin pentru Români definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.
 • Asociația Centrul de Sprijin pentru Români își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Donațiile vor fi folosite de către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români pentru a susține proiectele jurnalistice care vor fi găzduite de cult-ura.ro. Asociația Centrul de Sprijin pentru Români este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.
 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și Asociația Recorder Community.
 1. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea editorială a publicației online cult-ura.ro prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români prin intermediul platformelor PayPal și/sau prin transfer bancar direct în contul Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.
 2. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.
 1. PLATA DONAȚIILOR RECURENTE

Prin acceptarea efectuării unei donații recurente, donatorul este  de acord să plătească către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români valoarea aleasă a donației, periodic, în fiecare lună calendaristică.

Valoarea donației recurente poate fi modificată printr-un mail la [email protected] (dacă a fost făcută prin intermediul Braintree) sau din contul platformelor prin care a fost realizată (PayPal, Patreon).

Donatorul e de acord să pună la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alege să facă o donație lunară recurentă.

Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.

Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 („Returnarea și anularea donațiilor”).

 1. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) prin Braintree, Patreon, PayPal sau direct în contul Asociația Centrul de Sprijin pentru Români, de la orice contributor, este de 2000€.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profitt/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal

Valoarea totală maximă acceptată a unei plăți lunare aferentă unei donații recurente, prin intermediul platformelor Braintree, Patreon sau PayPal, sau direct în contul ARC, de la orice contributor, este de 300€.

 1. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români se vor face prin intermediul paginii SUSȚINE” de pe site-ul cult-ura.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă Asociația Centrul de Sprijin pentru Români, sau prin transfer bancar în conturile Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

Donațiile vor fi acceptate de Asociația Centrul de Sprijin pentru Români atât timp cât site-ul cult-ura.ro își continuă activitatea.

Donațiile către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români ce vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți vor fi păstrate de acesta până când vor fi transferate către contul bancar Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

Din momentul în care donația este procesată,  Asociația Centrul de Sprijin pentru Români va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale financiare și nu are niciun drept să influențeze politica editorială sau producția materialelor jurnalistice cult-ura.ro.

 1. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

Asociația Centrul de Sprijin pentru Români își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele Asociația Centrul de Sprijin pentru Români sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația Asociația Centrul de Sprijin pentru Români.

Asociația Centrul de Sprijin pentru Români își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care Asociația Centrul de Sprijin pentru Români consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

Donatorul poate înceta plățile aferente unei donații recurente oricând printr-un mail [email protected]

Dacă donația a fost făcută prin Braintree, link-ul de încetare a plății poate fi găsit și în mail-ul inițial. Dacă donația a fost făcută prin PayPal sau Patreon, plata recurentă se poate dezactiva din contul personal de pe platformele respective.

Încetarea plăților aferente unei donații recurente are loc doar pentru viitor, fără a afecta în vreun fel plățile deja efectuate și fără a exista obligația Asociația Centrul de Sprijin pentru Români de a rambursa sumele deja primite.

 1. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

Asociația Centrul de Sprijin pentru Români își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de Asociația Centrul de Sprijin pentru Români în conformitate cu clauza 5,  Asociația Centrul de Sprijin pentru Români poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.
 1. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate Asociația Centrul de Sprijin pentru Români, de aici:

 1. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici Asociația Centrul de Sprijin pentru Români , și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al Asociația Centrul de Sprijin pentru Români nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

 1. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și Asociația Centrul de Sprijin pentru Români, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

 1. CONTACT 

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos:

Email: [email protected]