Sărbătoare mare pe 12 ianuarie! Sfânta Tatiana, ocrotitoarea tinerilor!

Sărbătoare mare pe 12 ianuarie! Sfânta Tatiana, ocrotitoarea tinerilor!

- in Romania civila, Social
244
1

Sfânta Tatiana a pătimit pentru Hristos și este amintită în fiecare an pe data de 12 ianuarie. Ea a dobândit acea fericire despre care ne vorbește Mântuitorul în Predica de pe Munte: „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărația cerurilor. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea. (Matei 5, 10-11)”.

De-a lungul timpului, aceasta a făcut multe acte de binefacere. Este făcătoare de minuni și recunoscută de creştinătate ca ocrotitoarea tinerilor şi a clerului.

“ Sfânta Tatiana s-a născut şi a trăit la Roma, într-o familie de nobili, în secolul al III-lea, în vremea împăraţilor Alexandru Sever şi Maximian , aceștia fiind recunoscuţi în epocă pentru cruzimea lor faţă de creştini. Tatăl Muceniţei, deşi a fost ales de trei ori proconsul în administraţia imperială, îmbrăţişa pe ascuns credinţa creştină şi fiica lui a fost crescută în spiritul iubirii de Hristos. La vremea când trebuia să se mărite, Tatiana a refuzat să-şi întemeieze o familie şi a ales viaţa monahală. Pentru dăruirea cu care-şi împlinea misiunea, ea a fost numită diaconiţă într-o biserică din Roma.

Patimile Tatianei care n-a renunţat la credinţă

Chemată de puternicii zilei în templul lui Apollo pentru a-i aduce zertfe, Tatiana a refuzat şi s-a rugat cu credinţă lui Hristos. Din acel moment au început pătimirile Tatianei. La început i s-a tăiat părul, iar trupul i-a fost împus cu suliţa; a fost spânzurată şi aruncată în cuşca unui leu fioros. Ajunsă din nou în templul care adăpostea idolii, Tatiana a refuzat să le aducă jerfe, iar prin rugăciunile ei, adresate lui Hristos, s-au prăbuşit statuile acestora, iar muceniţa a fost supusă din nou chinurilor. De fiecare dată, îngerii au salvat-o şi, în ziua următoare, călăii Tatianei constatau că rănile ei se vindecau ca prin minune. Mai mult, când a fost aruncată în cuşca leului fioros, călăii au constatat cu stupoare că fiorosul animal a început să se gudure la picioarele diaconiţei. Patimile Tatianei au continuat zile în şir, iar ea era salvată de la supliciu de Hristos pe care-l invoca în rugăciuni şi de o ceată de îngeri, aşa cum se menţionează în viețile sfinţilor.

În cele din urmă, preoţii păgâni au fost convinşi că Tatiana este vrăjitoare şi aşa se explică şansa ei de a scăpa cu bine din orice chin. De aceea, i-au tuns părul pentru a alunga diavolii ascunşi în pletele ei. Pentru a fi convinsă să se roage idolilor, Tatiana a fost închisă în Templul lui Zeus. În ziua următoare, preoţii păgâni au constatat cu stupoare că statuia acestuia zăcea la pămânr, sfărâmată în zeci de bucăţele.Într-o zi de 12 ianuarie, în jurul anului 225, d.Hristos, Tatiana şi tatăl său au fost omorâţi prin decapitare şi au primit cununa mucenicească.”

Capul Sfintei a fost adus de la Constantinopol la începutul secolului al XVI-lea ( în anul 1517) de Neagoe Basarab. Domnitorul l-a dăruit Mănăstirii Curtea de Argeş, care este ctitoria sa. Începând cu anul 1949, moaştele sale au fost mutate la Catedrala Metropolitană Sfântul Dumitru din Craiova, unde se păstrează şi astăzi.

Mii de tineri pelerini se îndreaptă în fiecare an pe data de 12 ianuarie spre Catedrala din Craiova unde se roagă pentru sănătate, pentru reuşite la examene, pentru căsătorie şi spor în munca lor.

Rugăciunea la Sfânta Tatiana se roștește 9 zile la rând. Ritualul începe cu data de 12 ianuarie, când este pomenită sfânta. Rugăciunea la Sfânta Tatiana se spune dimineața. Și face minuni pentru cei aflați în impas. Fetele credincioase care i se roagă au parte de ajutor imediat. Dar orice credincios care ține post și face acte de milostenie primește ajutor.

Rugăciunea la Sfânta Tatiana

„O, Sfântă Tatiana, fecioară aleasă a Bisericii dreptmăritoare, ceea ce ai proslăvit pe Dumnezeu în mădularele tale cele muceniceşti, fii ocrotitoarea noastră în faţa necazurilor şi a primejdiilor. Tu, Sfântă Muceniţă, mireasă a lui Hristos Dumnezeu, ştiind cuvântul: „oricine va voi să-şi scape sufletul său îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va câştiga”, nu te-ai temut şi cu bucurie ţi-ai dat viaţa pentru El. Sfântă Tatiana, vezi slăbiciunile şi neputinţele noastre, vezi teama noastră de greutăţi şi frica noastră de suferinţă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce iubim patimile păcătoase mai mult decât pătimirea pentru Hristos şi nu suntem vrednici de numele de creştini, dar alergăm la ajutorul tău, ca să mijloceşti pentru noi pururea la iubitorul de oameni Dumnezeu să punem început bun pe calea pocăinţei.

Sfântă Tatiana, roagă-te pentru noi!

Sfântă Muceniţă Tatiana, aşa cum te-au înconjurat pe tine îngerii, aşa să ne înconjoare şi pe noi mila Domnului cu rugăciunile tale. Aşa cum rănile ţi-au fost tămăduite de Hristos, aşa să ne fie şi nouă tămăduite rănile sufletului prin mijlocirea ta. Ca întăriţi pe piatra credinţei, slavă, cinste şi închinăciune să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeul nostru, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor
Amin!”

1 Comment

  1. Pingback: Sărbătoare mare pe 12 ianuarie! Sfânta Tatiana, ocrotitoarea tinerilor! - Gorj 24

Lăsați un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *